Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Drodzy Rodzice,

Procedura zapisania dziecka do przedszkola obejmuje osobiste spotkanie z pedagogiem lub dyrektorem przedszkola, zapoznanie się z placówką, jej Regulaminem i Statutem oraz wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów (karta kwalifikacyjna, umowa opiekuńczo-edukacyjna).

Na tym wstępnym etapie prosimy o wypełnienie poniższego formularza internetowego i oczekiwanie na kontakt ze strony Przedszkola.

Required*

  

Copyright © Mundo Marino