Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Cennik zajęć

 

Program podstawowy
(education y juego)
  - zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola
- obejmuje 3 posiłki
- wszystkie świadczenia opisane w ramce poniżej
  650 PLN
         
Program 
(cinco horas)
  - do wyboru śniadanie lub obiad i pobyt 5 godzinny
- wszystkie świadczenia opisane w ramce poniżej
  520 PLN
         
Opłata rekrutacyjna   - jednorazowo w roku szkolnym    
    - dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu   250 PLN
    - dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola   300 PLN
      - dla dzieci rozpoczynających trzeci rok nauki    100PLN
Usługi i zajęcia dodatkowo płatne   szachy, aikido, taniec, robotyka, nauka pływania, zabawy z piłką   wg. osobnego cennika
         
Dodatkowy pobyt   - poza godzinami pracy przedszkola za każdą rozpoczętą godzinę   50 PLN
         
    - w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola rodzicom przysługuje zniżka 10% na jedno z dzieci (dotyczy obu umów wymienionych powyżej)

- NAS TROJE I WIĘCEJ – w przypadku trojga rodzeństwa czesne dla drugiego dziecka zmniejszone jest o połowę, a trzecie i każde następne dziecko uczęszcza do przedszkola BEZPŁATNIE
   

Zakres świadczeń

 

Pełen program
edukacyjny z listy MEN:
  - zajęcia umuzykalniające
- plastyka
- literatura
     
Zajęcia ruchowe   - gimnastyka ogólnorozwojowa
- rytmika
     
Języki obce   - j. angielski - codziennie we wszytskich grupach
- j. hiszpański - raz w tygodniu w grupie najstarszej
     
Wyżywienie   - wg wybranego programu
     
Opieka     - psychologiczna
- logopedyczna
     
Ubezpieczenie   Rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie
     
Materiały

  - podręczniki lub karty pracy
- materiały piśmienne i plastyczne
     
 Dodatkowe  

- teatr
- spotkanie ze sztuką, filharmonia
- warsztaty tematyczne
- inne atrakcje