Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

certyfikat

 

 

Stale podnosząc jakość usług w 29.05.2012R. zdobyliśmy certyfikat jakości ISO PN – EN ISO 9001:2009 .TUV NORD

Nr. Rejestracyjny certyfikatu :AC090 100/0095/3645/2012 WAŻNY DO 28.05.2015R. - w pełnym zakresie usług dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych.

Jesteśmy bodaj jedynym przedszkolem w Polsce z tego rodzaju certyfikatem w ramach tak szeroko pojętego pełnego zakresu usług
w placówce edukacyjnej wśród innych przedszkoli

Copyright © Mundo Marino