Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Języki obce

 

W MUNDO MARINO wszystkie dzieci uczestniczą w lektoracie z języka angielskiego bez dodatkowych opłat.

 

Zajęcia na wszystkich poziomach odbywają się codziennie, a ich forma, metodyka oraz czas trwania są dostosowane do wieku dziecka.

Postępy dzieci rodzice mogą obserwować na lekcjach otwartych, a także na uroczystościach okolicznościowych (Jasełka, Dzień Babci, Dzień Matki, Zakończenie Roku) oraz konkursach międzyprzedszkolnych (Singing Ocean).

 

Dzieciom w grupach najstarszych proponujemy, także bez dodatkowych opłat, lektorat z języka hiszpańskiego.

Otwiera on dzieci na kolejny język obcy, na inne brzmienia, inny akcent i inną kulturę. Dzieci mają ogromną radość gdy mogą przed swoimi rodzicami zaprezentować wiersz czy piosenkę śpiewaną w języku hiszpańskim.

Bardziej prospektywnie, dzieci mogą kontynuować zdobyte w przedszkolu umiejętności i pogłębiać znajomość języka np. w gimnazjum dwujęzycznym (Liceum im. Marii Konopnickiej).

Copyright © Mundo Marino