Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Konkursy

Sukcesy w konkursach
- I miejsce w kategorii zespoły w XII Przedszkolnych Spotkaniach z Piosenką Kostuchna 2016
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ruchu Drogowego 2012
- I miejsce w Ogólnopolskim konkursie Mother Goose Time Art. Competition 2011

 

Konkurs literacki "Zwierzęta w wierszach", który odbył się w naszym przedszkolu.

Copyright © Mundo Marino