Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Niepubliczne Przedszkole Językowe MUNDO MARINO przedszkole świadczy swoje usługi od roku 2007.
I realizuje podstawę programową MEN.

 

Przygotowanie do edukacji przedszkolnej.
Dzieciom rozpoczynającym po raz pierwszy edukację przedszkolną proponujemy kilkumiesięczny program adaptacyjny, co ułatwia im integrację w grupie rówieśniczej i rozstanie ze środowiskiem domowym. Program po konsultacji z pedagogiem oraz psychologiem dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

 

Przygotowanie do edukacji szkolnej – podstawa programowa.
Realizacja Programu Edukacyjnego stanowi jedno z podstawowych zadań przedszkola.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego programu, metod nauczania, stosowanych podręczników i pomocy naukowych znajdziecie Państwo klikając link PROGRAM.

 

Edukacja językowa
Jako Przedszkole o profilu językowym kładziemy nacisk na rozwój ich zdolności językowych już od najmłodszych lat. Wszystkie dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Mają one na każdym poziomie rozwojowym charakter dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Celem tych zajęć jest swobodne posługiwanie się językiem w zakresie podstawowych zwrotów (grzecznościowych, przedstawianie się, opis samopoczucia, pogody itp.), rozwinięcie podstawowego zakresu słownictwa (kolory, liczby, zawody, pory roku, zwierzęta itp.), umiejętność śpiewania piosenek i recytacji wierszy, umiejętność świadomego uczestnictwa w grach i zabawach w języku obcym. Dzięki temu dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej będzie już dysponowało niemałymi umiejętnościami językowymi, które można będzie wówczas dalej rozwijać.

Oprócz języka angielskiego, dzieci w grupach najstarszych zdobywają podstawy znajomości języka hiszpańskiego. Jest to drugi po języku angielskim najbardziej rozpowszechniony język na świecie. Współczesność sprawia, iż znajomość tylko języka angielskiego choć niezbędna, nie jest już wystarczająca.
RAMOWY PROGRAM
Oba lektoraty są bezpłatne (ujęte w czesnym)

 

Sport i rekreacja
Doskonale rozumiemy znaczenie harmonii między rozwojem intelektualnym i fizycznym dziecka, potem nastolatka, a później osoby dorosłej, dlatego kładziemy duży nacisk na aktywność fizyczną dzieci.
Nasze Przedszkole korzysta z unikalnej bazy sportowo-rekreacyjnej w kompleksie sportowym przy ul. Pijarskiej 3.
Mamy do swojej dyspozycji nowoczesny kompleks obejmujący dużą halę sportową wyposażoną w bezpieczną nawierzchnię, wszelki niezbędny sprzęt do ćwiczeń sportowych i ściankę wspinaczkową. Zaraz za drzwiami czeka na nas 17-metrowy basen przystosowany do nauki pływania dla najmłodszych. Z wszystkich tych obiektów korzystamy bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz budynku.
Zajęcia sportowe ujęte są w cotygodniowym, regularnym planie zajęć.

 

Zajęcia dodatkowe
Przedszkole rozwija zdolności uczniów dając im możliwość wyboru uczestnictwa w licznych zajęciach dodatkowych, które urozmaicają pobyt w przedszkolu.


Oprócz zająć z języków obcych, dzieci mogą regularnie uczestniczyć w kreatywnych zajęciach robotyki, grać w szachy, uczyć się pływać, poznawać tajniki sztuk walki (aikido), tańczyć, brać udział w zajęciach rytmicznych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej.

Chętni mogą brać udział w lekcjach religii rzymskokatolickiej.

 

Opieka logopedyczno-psychologiczna
Wszystkie dzieci znajdują się pod nadzorem przedszkolnego logopedy i psychologa, którzy zwracają uwagę na wszelkie ewentualne pojawiające się problemy, i we współpracy z rodzicami dziecka starają się je korygować.

 

Jakość pracy i usług – ISO 9001
Stale podnosząc jakość usług w maju 2012 zdobyliśmy certyfikat jakości ISO 9001 w pełnym zakresie usług dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych TUV Nord.

Jesteśmy bodaj jedynym przedszkolem w Polsce z tego rodzaju certyfikatem w ramach tak szeroko pojętego zakresu.

 

Aktywność MUNDO MARINO na zewnątrz
Bierzemy aktywny udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, ekologicznych i charytatywnych.

Przedszkole bierze udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, poprawę kondycji fizycznej jest stałym partnerem Maratonu Silesia od początku istnienia

Imprezy. Opiekujemy się dziećmi maratończyków z całej Polski - organizując im czas i zabawę.

W 2013 roku byliśmy po raz pierwszy partnerem Business Run w Katowicach.

Rozwijamy aktywność fizyczną dzieci biorąc udział w corocznych Konkursach Ruchu Drogowego gdzie w edycji wojewódzkiej zajęliśmy 1 miejsce.

Organizujemy już po raz VII festiwal piosenki angielskiej ,,Singing Ocean’’ dla przedszkoli publicznych i niepublicznych z Katowic, Tychów, Siemianowic i Mikołowa.

Angażujemy się we współpracę z innymi zagranicznymi placówkami w ramach programu e–twinning. Dzieci biorą udział w konkursach, występach, prezentują swoje umiejętności językowe na występach wewnątrzprzedszkolnych i pozaprzedszkolnych (1 miejsce w ogólnopolskim Konkursie Mother Goose Time ART Competition, Europejskie Kolędowanie - kolędy angielskie i hiszpańskie, wielokrotne wyróżnienia na konkursach o róznych profilach)

Kultywujemy tradycje regionalne biorąc co roku udział w Konkursie Gwary Śląskiej.

Wspieramy lokalne organizacje organizując czas dzieciom z przyległych dzielnic: Dni Kostuchny, Festiwale na Bażantowie, Ferie pędzlem malowane (zajęcia dla dzieci spędzających ferie zimowe w domu).

Dzieci mają co miesięczny kontakt ze sztuką; teatr, filharmonia czy też przedstawicielami różnych zawodów (górnik, piekarz, aktor, lekarz, policjant, stomatolog, hodowca gołębi, iluzjonista, muzyk, kucharz).

Gościliśmy w ramach współpracy Comenius nauczycielkę z Włoch, która prowadziła kursy języka włoskiego dla dzieci i spotkania (historia, kultura, kulinaria) towarzyskie dla rodziców.

Przedszkole organizuje pomoc charytatywną nie pozostając obojętnym na krzywdę innych; czy to ludzi czy zwierząt (wsparcie dla PCK, Domu Dziecka Zakątek, Kliniki Hematologii, Schroniska dla Zwierząt w Katowicach i Sosnowcu, Fundacji dla Zwierząt).

Niepubliczne Przedszkole Mundo Marino zadbało o współpracę ze środowiskiem ludzi starszych goszcząc na terenie placówki Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku mgr Danutę Mrozek z cyklem ,,wykładów’’ i zajęć dla dzieci.

Przedszkole uczestniczy w miejskim programie NAS TROJE dla dzieci z rodzin wielodzietnych, które otrzymują ulgę finansową w czesnym.

Wspomagamy ochronę środowiska naturalnego poprzez zbiórkę makulatury – zajęliśmy II miejsce w konkursie wojewódzkim zorganizowanym przez firmę VEOLIA, oraz zorganizowaliśmy zbiórkę nakrętek dla niepełnosprawnej dziewczynki na wózek inwalidzki.

 

 

Copyright © Mundo Marino