Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Współpraca

Współpraca  z partnerami z zagranicy:
COMENIUS
–  Mundo Marino zapewniło organizację kursu nauki języka włoskiego dla dzieci w przedszkolu, warsztatów językowo kulinarnych dla rodziców, wykładów dla Uniwersytetu III wieku w Rybniku  z udziałem Tamary Petriarchi nauczycielki  języka włoskiego  w przedszkolu w roku szkolnym  2009/2010
E - TWINNING
- W latach 2012-2013r. przedszkole   zaangażowało się w program: e – twinning. Owocem , której była współpraca   z Audrey Dinc, Saint – Joseph, Francja . Przypieczętował to certyfikat potwierdzający otrzymanie odznaki Puppets for Frends II 13.05.2013r. Przyznane przez Narodowe Biuro Akcji  e Twinning Polska – Tomasz Szymczak, Marc Durando  - Centralne Biuro Akcji  e -  twinning,  Marie Christine Clement Bonhomme Narodowe Biuro Akcji e – Twinning Francja.

 

Dodatkowe formy współpracy z absolwentami i ich rodzicami:
- Utworzenie Klubu Aquarius  (2012-2015), nauka j. hiszpańskiego  i matematyki zorganizowana  dla absolwentów

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym  z seniorami:
SENIORZY RYBNIK:
- Niepubliczne Przedszkole Mundo Marino  - zadbało o współpracę ze środowiskiem ludzi starszych  - goszcząc  na terenie placówki Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku mgr Danutę Mrozek  z cyklem ,,wykładów’’ i zajęć dla dzieci. Rok szkolny 2009/10.
SENIORZY KATOWICE:
Współpraca  od 2012 roku,  z Senior Residence  ul. Pijarska  Katowice
- wspólne  uczestnictwo w pokazie iluzji  - ,,Forrini’’
- wspólny  konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona Postać bajkowa’’
- występy okolicznościowe – Dzień Matki, Witaj Szkoło, Jasełka, Dzień Babci  i Dziadka -  Konkursy plastyczne
- wspólne  zawody sportowe( gra w kręgle w szachy)  w ramach  wspólnego relaksu
- wspólny pokaz Agility, Obedience, Doghandling – przygotowany dla seniorów i dzieci z przedszkola Mundo Marino  przez dyrekcję przedszkola ( poprowadzony osobiście przez dyrektora przedszkola).

 

Współpraca z Uniwersytetami i szkołami:
Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
- umożliwiamy prowadzenie zajęć w przedszkolu przez uczniów
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- umożliwiamy prowadzenie zajęć studentom Pedagogiki (,,Osiem inteligencji dookoła świata ‘’ Angelika Koprek, Martyna Suliga) - 2012r.
Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny Sosnowiec ,,Paryż jakiego nie znacie ‘’zajęcia edukacyjne dla dzieci z Mundo Marino prof. dr Aleksandra Chrupała oraz mgr Aniela Kucharska.2015r.
Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach
- Umożliwienie hospitacji i prowadzenia zajęć zajęć w ramach praktyk studenckich - studentce Katarzynie Grym - 2016r.
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
- umożliwienie studentce hospitowania zajęć z j. ang. oraz samodzielne prowadzenie zaj. z j. angielskiego i j. hiszpańskiego w ramach praktyk studenckich - ( Beata Kuśnierz) - 2015r. oraz w 2016r.
Szkoła Pijarów w Katowicach
- Umożliwienie przeprowadzenia projektu gimnazjalnego , który zakończył się w roku 2017 na temat: ,,Jak pomóc innym , wykorzystując własne talenty? Zaangażowanie w działalność wolontariatu''. Autorki :Nina Dramska , Julia Abucewicz, Maria Krop

 

Akcje - Projekty:
- Ogólnopolska Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Podróże Misiołanków"

 

Copyright © Mundo Marino