Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Współpraca

Współpraca  z partnerami z zagranicy:
COMENIUS
– Mundo Marino zapewniło organizację kursu nauki języka włoskiego dla dzieci w przedszkolu, warsztatów językowo kulinarnych dla rodziców, wykładów dla Uniwersytetu III wieku w Rybniku z udziałem Tamary Petriarchi nauczycielki języka włoskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2009/2010
E - TWINNING
- W latach 2012-2013r. przedszkole zaangażowało się w program: e – twinning. Owocem , której była współpraca z Audrey Dinc, Saint – Joseph, Francja . Przypieczętował to certyfikat potwierdzający otrzymanie odznaki Puppets for Frends II 13.05.2013r. Przyznane przez Narodowe Biuro Akcji e Twinning Polska – Tomasz Szymczak, Marc Durando - Centralne Biuro Akcji e - twinning, Marie Christine Clement Bonhomme Narodowe Biuro Akcji e – Twinning Francja.

 

Dodatkowe formy współpracy z absolwentami i ich rodzicami:
- Utworzenie Klubu Aquarius (2012-2015), nauka j. hiszpańskiego i matematyki zorganizowana dla absolwentów.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym z seniorami:
SENIORZY RYBNIK:
- Niepubliczne Przedszkole Mundo Marino - zadbało o współpracę ze środowiskiem ludzi starszych - goszcząc na terenie placówki Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku mgr Danutę Mrozek z cyklem ,,wykładów’’ i zajęć dla dzieci. Rok szkolny 2009/10.


SENIORZY KATOWICE:
Współpraca od 2012 roku, z Senior Residence ul. Pijarska 4, Katowice
- wspólne uczestnictwo w pokazie iluzji - ,,Forrini’’
- wspólny konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona Postać bajkowa’’
- występy okolicznościowe – Dzień Matki, Witaj Szkoło, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka - Konkursy plastyczne
- wspólne zawody sportowe( gra w kręgle w szachy) w ramach wspólnego relaksu
- wspólny pokaz Agility, Obedience, Doghandling – przygotowany dla seniorów i dzieci z przedszkola Mundo Marino przez współwłaścicielkę przedszkola Panią Małgorzatę Mrozek

 

Współpraca z Uniwersytetami i szkołami:
Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
- umożliwiamy prowadzenie zajęć w przedszkolu przez uczniów
Uniwersytet Śląski w Katowicach
- umożliwiamy prowadzenie zajęć studentom Pedagogiki (,,Osiem inteligencji dookoła świata ‘’ Angelika Koprek, Martyna Suliga)
Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny Sosnowiec
- Paryż jakiego nie znacie ‘’zajęcia edukacyjne dla dzieci z Mundo Marino prof. dr Aleksandra Chrupała oraz mgr Aniela Kucharska
Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach

- Umożliwienie hospitacji i prowadzenia zajęć zajęć w ramach praktyk studenckich - studentce Katarzynie Grym
Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
- umożliwienie studentce hospitowania zajęć z j. ang. oraz samodzielne prowadzenie zaj. z j. angielskiego i j. hiszpańskiego w ramach praktyk studenckich - ( Beata Kuśnierz)
Szkoła Pijarów w Katowicach
- Umożliwienie przeprowadzenia projektu gimnazjalnego na temat: ,,Jak pomóc innym , wykorzystując własne talenty? Zaangażowanie w działalność wolontariatu''. Autorki :Nina Dramska , Julia Abucewicz, Maria Krop

Akcje - Projekty:
- Ogólnopolska Akcja "Cała Polska czyta dzieciom"
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Podróże Misiołanków

 

Copyright © Mundo Marino