Niepubliczne przedszkole językowe

Mundo Marino Katowice

Drodzy Rodzice,

Procedura zapisania dziecka do przedszkola obejmuje osobiste spotkanie z pedagogiem lub dyrektorem przedszkola, zapoznanie się z placówką, jej Regulaminem i Statutem oraz wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów (karta kwalifikacyjna, umowa opiekuńczo-edukacyjna).

Na tym wstępnym etapie prosimy o wypełnienie poniższego formularza internetowego i oczekiwanie na kontakt ze strony Przedszkola.

Osobą zajmującą się rekrutacją jest pani Dyrektor Izabela Wilgocka tel 601187232.

 

Przetwarzanie danych osobowych:
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Mundo Marino w Katowicach (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanym jako RODO) do celów procesu rekrutacji. Mam świadomość prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Wiem także, że moje dane nie będą udostępniane osobom i państwom trzecim, jak również nie będą podlegały profilowaniu, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

  

Copyright © Mundo Marino